صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۷/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۳,۰۷۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۶,۹۲۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۵۴,۰۲۸,۶۴۸,۰۱۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۶۷۴,۵۶۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۵۳۹,۹۳۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۵۳۹,۹۳۲
تاریخ انتشار
1398/07/20
اطلاعات صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۲/۲۴
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱۰,۶۷۴,۵۶۴ ۱۰,۵۳۹,۹۳۲ ۰ ۰ ۶۹,۹۰۲ ۰ ۲۶,۸۲۵ ۴۳,۰۷۷ ۴۵۴,۰۲۸,۶۴۸,۰۱۶
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۱۰,۴۱۳,۸۰۷ ۱۰,۲۷۷,۹۱۷ ۰ ۰ ۶۹,۹۰۲ ۰ ۲۶,۸۲۵ ۴۳,۰۷۷ ۴۴۲,۷۴۱,۸۳۱,۷۰۲
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۱۰,۴۱۴,۰۹۷ ۱۰,۲۷۸,۲۰۷ ۰ ۰ ۶۹,۹۰۲ ۰ ۲۶,۸۲۵ ۴۳,۰۷۷ ۴۴۲,۷۵۴,۳۳۹,۴۵۴
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱۰,۴۱۴,۳۸۸ ۱۰,۲۷۸,۴۹۸ ۰ ۰ ۶۹,۹۰۲ ۰ ۲۶,۸۲۵ ۴۳,۰۷۷ ۴۴۲,۷۶۶,۸۶۵,۳۳۸
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۱۰,۳۷۱,۳۵۷ ۱۰,۲۳۵,۴۹۰ ۰ ۰ ۶۹,۹۰۲ ۰ ۲۶,۸۲۵ ۴۳,۰۷۷ ۴۴۰,۹۱۴,۱۸۷,۶۷۰
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱۰,۶۱۵,۳۲۵ ۱۰,۴۷۶,۱۵۲ ۰ ۰ ۶۹,۹۰۲ ۰ ۲۶,۸۲۵ ۴۳,۰۷۷ ۴۵۱,۲۸۱,۱۹۴,۲۴۳
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱۰,۵۹۷,۰۱۶ ۱۰,۴۵۹,۳۸۸ ۰ ۰ ۶۹,۹۰۲ ۰ ۲۶,۸۲۵ ۴۳,۰۷۷ ۴۵۰,۵۵۹,۰۴۸,۱۰۷
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۱۰,۸۲۶,۴۴۶ ۱۰,۶۸۳,۷۲۴ ۰ ۰ ۶۹,۹۰۲ ۰ ۲۶,۸۲۵ ۴۳,۰۷۷ ۴۶۰,۲۲۲,۷۷۷,۷۰۲
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۱۰,۷۱۰,۶۶۸ ۱۰,۵۶۸,۸۳۷ ۰ ۰ ۶۹,۹۰۲ ۰ ۲۶,۸۲۵ ۴۳,۰۷۷ ۴۵۵,۲۷۳,۷۸۵,۷۴۶
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۱۰,۷۱۰,۹۸۶ ۱۰,۵۶۹,۱۵۵ ۰ ۰ ۶۹,۹۰۲ ۰ ۲۶,۸۲۵ ۴۳,۰۷۷ ۴۵۵,۲۸۷,۴۹۳,۱۷۳
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱۰,۷۱۱,۳۰۵ ۱۰,۵۶۹,۴۷۴ ۰ ۰ ۶۹,۹۰۲ ۰ ۲۶,۸۲۵ ۴۳,۰۷۷ ۴۵۵,۳۰۱,۲۱۸,۵۰۷
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱۰,۶۸۸,۲۸۱ ۱۰,۵۴۶,۷۸۵ ۰ ۰ ۶۹,۹۰۲ ۰ ۲۶,۸۲۵ ۴۳,۰۷۷ ۴۵۴,۳۲۳,۸۴۴,۱۱۶
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۱۰,۵۰۲,۷۸۸ ۱۰,۳۶۴,۱۲۹ ۰ ۰ ۶۹,۹۰۲ ۰ ۲۶,۸۲۵ ۴۳,۰۷۷ ۴۴۶,۴۵۵,۵۷۷,۵۰۲
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱۰,۲۱۴,۶۸۸ ۱۰,۰۷۹,۳۷۰ ۰ ۰ ۶۹,۹۰۲ ۰ ۲۶,۸۲۵ ۴۳,۰۷۷ ۴۳۴,۱۸۹,۰۴۰,۹۴۳
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱۰,۳۱۰,۶۹۳ ۱۰,۱۷۴,۰۶۰ ۰ ۰ ۶۹,۹۰۲ ۰ ۲۶,۸۲۵ ۴۳,۰۷۷ ۴۳۸,۲۶۷,۹۶۵,۸۳۰
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۱۰,۱۲۳,۷۱۴ ۹,۹۸۹,۷۶۲ ۰ ۰ ۶۹,۹۰۲ ۰ ۲۶,۸۲۵ ۴۳,۰۷۷ ۴۳۰,۳۲۸,۹۹۶,۲۶۹
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۱۰,۱۲۴,۰۰۷ ۹,۹۹۰,۰۵۵ ۰ ۰ ۶۹,۹۰۲ ۰ ۲۶,۸۲۵ ۴۳,۰۷۷ ۴۳۰,۳۴۱,۶۰۳,۱۳۵
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۱۰,۱۲۴,۳۰۰ ۹,۹۹۰,۳۴۸ ۰ ۰ ۶۹,۹۰۲ ۰ ۲۶,۸۲۵ ۴۳,۰۷۷ ۴۳۰,۳۵۴,۲۲۷,۱۴۱
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۱۰,۰۹۱,۵۷۴ ۹,۹۵۸,۰۹۷ ۰ ۰ ۶۹,۹۰۲ ۰ ۲۶,۸۲۵ ۴۳,۰۷۷ ۴۲۸,۹۶۴,۹۳۱,۷۰۶
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۱۰,۰۸۹,۸۴۰ ۹,۹۵۵,۷۳۵ ۰ ۰ ۶۹,۹۰۲ ۰ ۲۶,۸۲۵ ۴۳,۰۷۷ ۴۲۸,۸۶۳,۱۷۶,۰۰۴