صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۱/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۶,۴۲۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۳,۵۷۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷۰۹,۲۶۱,۷۶۴,۲۴۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۹,۷۰۳,۴۲۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۹,۴۷۲,۳۷۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۹,۴۷۲,۳۷۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۱/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۲/۲۴
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۱۹,۷۰۳,۴۲۴ ۱۹,۴۷۲,۳۷۴ ۰ ۰ ۷۲,۹۱۸ ۰ ۳۶,۴۹۴ ۳۶,۴۲۴ ۷۰۹,۲۶۱,۷۶۴,۲۴۹
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۱۹,۴۹۱,۹۸۷ ۱۹,۲۶۱,۷۷۱ ۰ ۰ ۷۲,۹۱۸ ۰ ۳۶,۴۹۴ ۳۶,۴۲۴ ۷۰۱,۵۹۰,۷۵۷,۹۲۸
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۱۸,۹۳۲,۴۹۲ ۱۸,۷۱۳,۴۰۰ ۰ ۰ ۷۲,۹۱۸ ۰ ۳۶,۴۹۴ ۳۶,۴۲۴ ۶۸۱,۶۱۶,۸۷۳,۰۷۴
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۱۸,۹۳۳,۳۸۳ ۱۸,۷۱۴,۲۹۱ ۰ ۰ ۷۲,۹۱۸ ۰ ۳۶,۴۹۴ ۳۶,۴۲۴ ۶۸۱,۶۴۹,۳۵۰,۳۰۱
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۱۸,۹۳۴,۲۷۵ ۱۸,۷۱۵,۱۸۳ ۰ ۰ ۷۲,۹۱۸ ۰ ۳۶,۴۹۴ ۳۶,۴۲۴ ۶۸۱,۶۸۱,۸۳۴,۶۶۴
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۱۸,۹۳۵,۱۶۷ ۱۸,۷۱۶,۰۷۵ ۰ ۰ ۷۲,۹۱۸ ۰ ۳۶,۴۹۴ ۳۶,۴۲۴ ۶۸۱,۷۱۴,۳۲۶,۱۶۱
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۱۸,۹۳۶,۰۵۹ ۱۸,۷۱۶,۹۶۸ ۰ ۰ ۷۲,۹۱۸ ۰ ۳۶,۴۹۴ ۳۶,۴۲۴ ۶۸۱,۷۴۶,۸۲۴,۷۶۸
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱۸,۸۲۱,۴۱۲ ۱۸,۶۰۳,۴۶۱ ۰ ۰ ۷۲,۹۱۸ ۰ ۳۶,۴۹۴ ۳۶,۴۲۴ ۶۷۷,۶۱۲,۴۴۷,۶۳۳
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۱۸,۳۱۳,۸۰۳ ۱۸,۰۸۳,۶۱۲ ۰ ۰ ۷۲,۹۱۸ ۰ ۳۶,۴۹۴ ۳۶,۴۲۴ ۶۵۸,۶۷۷,۴۷۴,۴۷۸
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۱۷,۸۰۸,۰۵۲ ۱۷,۵۸۲,۷۶۱ ۰ ۰ ۷۲,۹۱۸ ۰ ۳۶,۴۹۴ ۳۶,۴۲۴ ۶۴۰,۴۳۴,۴۹۴,۰۹۵
۱۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۱۷,۸۰۸,۹۵۴ ۱۷,۵۸۳,۶۶۳ ۰ ۰ ۷۲,۹۱۸ ۰ ۳۶,۴۹۴ ۳۶,۴۲۴ ۶۴۰,۴۶۷,۳۵۷,۴۳۶
۱۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۱۷,۸۰۹,۸۵۶ ۱۷,۵۸۴,۵۶۶ ۰ ۰ ۷۲,۹۱۸ ۰ ۳۶,۴۹۴ ۳۶,۴۲۴ ۶۴۰,۵۰۰,۲۲۷,۸۱۹
۱۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۱۷,۳۰۸,۲۴۵ ۱۷,۰۹۰,۷۳۳ ۰ ۰ ۷۲,۹۱۸ ۰ ۳۶,۴۹۴ ۳۶,۴۲۴ ۶۲۲,۵۱۲,۸۷۵,۶۱۴
۱۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۱۷,۲۰۸,۲۱۳ ۱۶,۹۹۱,۸۶۶ ۰ ۰ ۷۲,۹۱۸ ۰ ۳۶,۴۹۴ ۳۶,۴۲۴ ۶۱۸,۹۱۱,۷۱۶,۸۳۵
۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۱۷,۲۰۹,۰۷۶ ۱۶,۹۹۲,۷۲۹ ۰ ۰ ۷۲,۹۱۸ ۰ ۳۶,۴۹۴ ۳۶,۴۲۴ ۶۱۸,۹۴۳,۱۵۱,۰۱۱
۱۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۱۷,۲۰۹,۹۱۷ ۱۶,۹۹۳,۵۶۹ ۰ ۰ ۷۲,۹۱۸ ۰ ۳۶,۴۹۴ ۳۶,۴۲۴ ۶۱۸,۹۷۳,۷۷۰,۸۲۳
۱۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۱۷,۲۱۰,۷۱۸ ۱۶,۹۹۴,۳۷۱ ۰ ۰ ۷۲,۹۱۸ ۰ ۳۶,۴۹۴ ۳۶,۴۲۴ ۶۱۹,۰۰۲,۹۶۱,۳۴۷
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۷,۲۱۱,۵۲۰ ۱۶,۹۹۵,۱۷۲ ۰ ۰ ۷۲,۹۱۸ ۰ ۳۶,۴۹۴ ۳۶,۴۲۴ ۶۱۹,۰۳۲,۱۶۱,۹۱۷
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱۷,۲۱۲,۳۲۲ ۱۶,۹۹۵,۹۷۴ ۰ ۰ ۷۲,۹۱۸ ۰ ۳۶,۴۹۴ ۳۶,۴۲۴ ۶۱۹,۰۶۱,۳۷۲,۷۷۰
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۱۶,۷۰۳,۰۲۲ ۱۶,۴۹۵,۰۱۸ ۰ ۵۹ ۷۲,۹۱۸ ۱۰ ۳۶,۴۹۴ ۳۶,۴۲۴ ۶۰۰,۸۱۴,۵۳۳,۱۹۶