صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۱/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۳,۶۱۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۶,۳۸۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۴۲,۸۹۵,۰۴۴,۵۱۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۳۳۱,۲۴۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۱۷۶,۶۹۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۱۷۶,۶۹۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۱/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۲/۲۴
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۱۳,۳۳۱,۲۴۷ ۱۳,۱۷۶,۶۹۴ ۰ ۰ ۷۰,۰۹۶ ۰ ۳۶,۴۸۴ ۳۳,۶۱۲ ۴۴۲,۸۹۵,۰۴۴,۵۱۷
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۱۳,۱۷۵,۸۳۴ ۱۳,۰۱۲,۴۹۷ ۰ ۰ ۷۰,۰۹۶ ۰ ۳۶,۴۸۴ ۳۳,۶۱۲ ۴۳۷,۳۷۶,۰۴۰,۸۲۶
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۱۳,۱۷۶,۱۸۹ ۱۳,۰۱۲,۸۵۲ ۰ ۰ ۷۰,۰۹۶ ۰ ۳۶,۴۸۴ ۳۳,۶۱۲ ۴۳۷,۳۸۷,۹۸۳,۶۲۷
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۱۳,۱۷۶,۵۴۵ ۱۳,۰۱۳,۲۰۸ ۰ ۰ ۷۰,۰۹۶ ۰ ۳۶,۴۸۴ ۳۳,۶۱۲ ۴۳۷,۳۹۹,۹۴۴,۴۵۰
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۱۳,۰۴۹,۱۸۸ ۱۲,۸۸۷,۹۱۶ ۰ ۰ ۷۰,۰۹۶ ۰ ۳۶,۴۸۴ ۳۳,۶۱۲ ۴۳۳,۱۸۸,۶۳۸,۷۷۸
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۳,۱۹۴,۲۱۵ ۱۳,۰۳۰,۸۰۰ ۰ ۰ ۷۰,۰۹۶ ۰ ۳۶,۴۸۴ ۳۳,۶۱۲ ۴۳۷,۹۹۱,۲۵۶,۵۰۰
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۳,۱۹۸,۶۴۴ ۱۳,۰۳۳,۳۰۲ ۰ ۰ ۷۰,۰۹۶ ۰ ۳۶,۴۸۴ ۳۳,۶۱۲ ۴۳۸,۰۷۵,۳۳۵,۹۷۰
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۳,۰۸۷,۳۷۶ ۱۲,۹۳۰,۷۴۹ ۰ ۰ ۷۰,۰۹۶ ۰ ۳۶,۴۸۴ ۳۳,۶۱۲ ۴۳۴,۶۲۸,۳۴۳,۲۱۲
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۱۲,۷۳۸,۸۰۵ ۱۲,۵۷۹,۶۵۵ ۰ ۰ ۷۰,۰۹۶ ۰ ۳۶,۴۸۴ ۳۳,۶۱۲ ۴۲۲,۸۲۷,۳۶۱,۱۷۹
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۱۲,۷۳۹,۱۴۵ ۱۲,۵۷۹,۹۹۴ ۰ ۰ ۷۰,۰۹۶ ۰ ۳۶,۴۸۴ ۳۳,۶۱۲ ۴۲۲,۸۳۸,۷۶۴,۱۱۰
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱۲,۷۳۹,۴۸۴ ۱۲,۵۸۰,۳۳۴ ۰ ۰ ۷۰,۰۹۶ ۰ ۳۶,۴۸۴ ۳۳,۶۱۲ ۴۲۲,۸۵۰,۱۸۴,۸۱۳
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱۲,۶۱۲,۴۲۹ ۱۲,۴۵۵,۹۱۵ ۰ ۰ ۷۰,۰۹۶ ۰ ۳۶,۴۸۴ ۳۳,۶۱۲ ۴۱۸,۶۶۸,۲۰۴,۷۲۰
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۱۲,۴۳۴,۴۴۳ ۱۲,۲۸۰,۵۲۱ ۰ ۰ ۷۰,۰۹۶ ۰ ۳۶,۴۸۴ ۳۳,۶۱۲ ۴۱۲,۷۷۲,۸۶۵,۳۴۸
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۱۱,۹۳۹,۲۵۶ ۱۱,۷۸۴,۶۹۱ ۰ ۰ ۷۰,۰۹۶ ۰ ۳۶,۴۸۴ ۳۳,۶۱۲ ۳۹۶,۱۰۷,۰۲۸,۹۵۲
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱۱,۵۶۰,۶۰۱ ۱۱,۴۱۲,۹۴۲ ۰ ۰ ۷۰,۰۹۶ ۰ ۳۶,۴۸۴ ۳۳,۶۱۲ ۳۸۳,۶۱۱,۸۱۰,۴۰۴
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۱۱,۳۹۹,۴۶۵ ۱۱,۲۵۵,۴۲۹ ۰ ۰ ۷۰,۰۹۶ ۰ ۳۶,۴۸۴ ۳۳,۶۱۲ ۳۷۸,۳۱۷,۴۶۸,۹۳۷
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۱۱,۳۹۹,۷۱۴ ۱۱,۲۵۵,۶۷۸ ۰ ۰ ۷۰,۰۹۶ ۰ ۳۶,۴۸۴ ۳۳,۶۱۲ ۳۷۸,۳۲۵,۸۶۴,۵۷۴
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۱,۳۹۹,۹۶۵ ۱۱,۲۵۵,۹۲۹ ۰ ۰ ۷۰,۰۹۶ ۰ ۳۶,۴۸۴ ۳۳,۶۱۲ ۳۷۸,۳۳۴,۲۷۸,۷۴۴
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۱۱,۵۵۷,۵۵۳ ۱۱,۴۱۰,۳۱۲ ۰ ۰ ۷۰,۰۹۶ ۰ ۳۶,۴۸۴ ۳۳,۶۱۲ ۳۸۳,۵۲۳,۳۹۳,۳۷۱
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۱۱,۸۵۰,۹۶۱ ۱۱,۶۹۶,۲۳۱ ۰ ۰ ۷۰,۰۹۶ ۰ ۳۶,۴۸۴ ۳۳,۶۱۲ ۳۹۳,۱۳۳,۷۰۳,۶۶۸