صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
News
دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر شماره حساب ،مدارک مورد نیاز، تلفن تماس
منبع -
مقدمه سرمایه گذاران گرامی بدینوسیله شماره حساب 1-1225748-810-209 به نام شرکت کارگزاری صبا تامین،بانک پاسارگاد،شعبه الوند جهت واریز مبلغ صدور واحد صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا به حضورتان معرفی می گردد.
متن خبر

صدور واحد های سرمایه گذاری به شکل غیر حضوری نیز با فکس مدارک مربوطه امکان پذیر می باشد.
مدارک مورد نیازجهت صدور:
1-شناسنامه و کارت ملی
2- تکمیل فرم درخواست صدور
3-اصل با کپی فیش واریزی

تلفن تماس: 4-88550662

فکس: 88550665

 

پیوست