صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
41 تایید صورتجلسه مجمع ۲/۲۴ ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
42 تایید صورتجلسه مجمع هزینه ها ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
43 صورت جلسه ۱۳۹۶/۰۳/۲۷ ۱۳۹۶/۰۳/۲۸
44 اطلاعیه مجمع ۲۷/۳ ۱۳۹۶/۰۳/۲۷
45 تاییدیه مدیران سرمایه گذاری ۱۳۹۶/۰۳/۲۰
46 مجمع مورخ ۹۶/۰۱/۳۰ ۱۳۹۶/۰۲/۳۰
47 اطلاعیه مجمع ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
48 دستور جلسه مجمع ۹۶/۰۱/۳۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴
49 تایید صورت جلسه مورخ ۹۵/۱۱/۱۰ توسط سازمان ۱۳۹۵/۱۱/۲۶
50 صورتجلسه مورخ ۹۵/۱۱/۱۱ ۱۳۹۵/۱۱/۲۰
سایز صفحه