صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
41 تاییدیه مدیران سرمایه گذاری ۱۳۹۶/۰۳/۲۰
42 مجمع مورخ ۹۶/۰۱/۳۰ ۱۳۹۶/۰۲/۳۰
43 اطلاعیه مجمع ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
44 دستور جلسه مجمع ۹۶/۰۱/۳۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴
45 تایید صورت جلسه مورخ ۹۵/۱۱/۱۰ توسط سازمان ۱۳۹۵/۱۱/۲۶
46 صورتجلسه مورخ ۹۵/۱۱/۱۱ ۱۳۹۵/۱۱/۲۰
47 صورتجلسه مورخ ۹۵/۱۱/۱۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۱
48 اعلام زمان مجمع ۱۱-۱۱-۹۵ ۱۳۹۵/۱۱/۱۱
49 اعلام زمان مجمع ۱۰-۱۱-۹۵ ۱۳۹۵/۱۱/۰۹
50 صورتجلسه مورخ ۹۵/۹/۲۹ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴
سایز صفحه