ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/01/28 139,399 84.73 % 18,622 11.32 % 3,087 1.88 % 3,415 2.08 % 62,178 37.79 %
2 1397/01/27 142,359 84.93 % 17,130 10.22 % 6,662 3.97 % 1,472 0.88 % 63,027 37.6 %
3 1397/01/26 143,563 86.61 % 14,028 8.46 % 6,693 4.04 % 1,471 0.89 % 63,441 38.27 %
4 1397/01/25 144,364 86.66 % 14,020 8.42 % 6,727 4.04 % 1,470 0.88 % 63,665 38.22 %
5 1397/01/24 144,334 86.66 % 14,012 8.41 % 6,727 4.04 % 1,468 0.88 % 63,635 38.21 %
6 1397/01/23 144,334 86.67 % 14,004 8.41 % 6,727 4.04 % 1,467 0.88 % 63,635 38.21 %
7 1397/01/22 144,334 86.68 % 19,064 11.45 % 1,647 0.99 % 1,467 0.88 % 63,635 38.22 %
8 1397/01/21 145,405 86.76 % 19,066 11.38 % 1,647 0.98 % 1,467 0.88 % 64,125 38.26 %
9 1397/01/20 147,173 86.89 % 19,095 11.27 % 1,647 0.97 % 1,467 0.87 % 65,486 38.66 %
10 1397/01/19 143,971 86.46 % 19,189 11.52 % 1,663 1 % 1,696 1.02 % 64,197 38.55 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق
logo-samandehi