صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۳۴۹۱ ۱۳۸۹/۰۱/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۰۲۹ ۹۷.۴۶ % ۱۳۱ ۲.۵۵ % ۰ ۰ %
۳۴۹۲ ۱۳۸۹/۰۱/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۰۲۹ ۹۷.۴۷ % ۱۳۰ ۲.۵۳ % ۰ ۰ %
۳۴۹۳ ۱۳۸۹/۰۱/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۰۲۹ ۹۷.۴۹ % ۱۲۹ ۲.۵۱ % ۰ ۰ %
۳۴۹۴ ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۰۲۹ ۹۷.۵۱ % ۱۲۸ ۲.۴۹ % ۰ ۰ %
۳۴۹۵ ۱۳۸۸/۱۲/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۰۲۹ ۹۷.۵۳ % ۱۲۷ ۲.۴۷ % ۰ ۰ %
۳۴۹۶ ۱۳۸۸/۱۲/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۰۲۹ ۹۷.۵۴ % ۱۲۶ ۲.۴۶ % ۰ ۰ %
۳۴۹۷ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۰۲۹ ۹۷.۵۶ % ۱۲۵ ۲.۴۴ % ۰ ۰ %
۳۴۹۸ ۱۳۸۸/۱۲/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۰۲۹ ۹۷.۵۸ % ۱۲۴ ۲.۴۲ % ۰ ۰ %
۳۴۹۹ ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۰۲۹ ۹۷.۶ % ۱۲۳ ۲.۴ % ۰ ۰ %