صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۳۲۸,۶۸۰ ۸۷.۵۵ % ۱,۰۵۹ ۰.۲۸ % ۰ ۰ % ۱۱,۸۴۸ ۳.۱۶ % ۳۳,۸۵۲ ۹.۰۲ % ۱۲۷,۹۴۰ ۳۴.۰۸ %
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۳۲۶,۹۲۵ ۸۸.۴۴ % ۱,۰۵۸ ۰.۲۹ % ۰ ۰ % ۱۱,۷۷۶ ۳.۱۹ % ۲۹,۹۰۹ ۸.۰۹ % ۱۲۶,۹۰۰ ۳۴.۳۳ %
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۳۲۴,۵۳۳ ۸۸.۸ % ۱,۰۵۸ ۰.۲۹ % ۰ ۰ % ۱۱,۷۷۶ ۳.۲۲ % ۲۸,۱۱۰ ۷.۶۹ % ۱۲۷,۴۲۴ ۳۴.۸۶ %
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۳۲۴,۵۳۳ ۸۸.۸ % ۱,۰۵۷ ۰.۲۹ % ۰ ۰ % ۱۱,۷۷۶ ۳.۲۲ % ۲۸,۰۹۸ ۷.۶۹ % ۱۲۷,۴۲۴ ۳۴.۸۷ %
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۳۲۴,۵۳۳ ۸۸.۸ % ۱,۰۵۷ ۰.۲۹ % ۰ ۰ % ۱۱,۷۷۶ ۳.۲۲ % ۲۸,۰۸۶ ۷.۶۹ % ۱۲۷,۴۲۴ ۳۴.۸۷ %
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۳۲۵,۶۱۸ ۸۸.۸۴ % ۱,۰۵۶ ۰.۲۹ % ۰ ۰ % ۱۱,۷۷۶ ۳.۲۱ % ۲۸,۰۷۴ ۷.۶۶ % ۱۲۹,۴۳۱ ۳۵.۳۱ %
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۳۱۰,۸۹۳ ۸۶.۲۹ % ۱,۰۵۶ ۰.۲۹ % ۰ ۰ % ۱۱,۷۷۶ ۳.۲۷ % ۳۶,۵۸۰ ۱۰.۱۵ % ۱۳۰,۰۶۱ ۳۶.۱ %
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۳۰۹,۶۳۲ ۸۵.۶۱ % ۱,۰۵۶ ۰.۲۹ % ۰ ۰ % ۱۱,۷۷۶ ۳.۲۶ % ۳۹,۲۲۱ ۱۰.۸۴ % ۱۳۲,۰۲۴ ۳۶.۵ %
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۳۰۲,۵۰۹ ۸۴.۳۵ % ۱,۰۵۵ ۰.۲۹ % ۰ ۰ % ۱۱,۷۷۶ ۳.۲۸ % ۴۳,۳۰۱ ۱۲.۰۷ % ۱۳۲,۲۳۸ ۳۶.۸۷ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۲۹۸,۸۸۵ ۸۴.۸۷ % ۱,۰۵۵ ۰.۳ % ۰ ۰ % ۱۱,۷۷۶ ۳.۳۴ % ۴۰,۴۶۱ ۱۱.۴۹ % ۱۲۷,۷۷۰ ۳۶.۲۸ %