صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۳۴۶,۵۸۱ ۹۱.۱۹ % ۵۴۵ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۷,۳۹۲ ۱.۹۵ % ۲۵,۵۲۶ ۶.۷۲ % ۱۴۳,۷۰۹ ۳۷.۸۱ %
۱۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۳۴۶,۵۸۱ ۹۱.۲ % ۵۴۵ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۷,۳۹۲ ۱.۹۵ % ۲۵,۵۱۶ ۶.۷۱ % ۱۴۳,۷۰۹ ۳۷.۸۱ %
۱۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۳۴۵,۲۴۸ ۹۱.۷۱ % ۵۴۴ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۷,۳۹۲ ۱.۹۶ % ۲۳,۲۵۸ ۶.۱۸ % ۱۴۴,۹۶۳ ۳۸.۵۱ %
۱۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۳۴۴,۸۹۳ ۹۲.۲۴ % ۵۴۴ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۷,۳۹۲ ۱.۹۸ % ۲۱,۰۸۲ ۵.۶۴ % ۱۴۹,۲۷۶ ۳۹.۹۲ %
۱۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۳۳۸,۷۵۵ ۹۱.۴۱ % ۵۳۳ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۲,۸۹۲ ۰.۷۸ % ۲۸,۴۰۷ ۷.۶۷ % ۱۴۷,۵۳۱ ۳۹.۸۱ %
۱۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۳۳۸,۷۵۵ ۹۱.۴۱ % ۵۳۳ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۲,۸۹۲ ۰.۷۸ % ۲۸,۳۹۸ ۷.۶۶ % ۱۴۷,۵۳۱ ۳۹.۸۱ %
۱۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۳۳۸,۷۵۵ ۹۱.۴۱ % ۵۳۳ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۲,۸۹۲ ۰.۷۸ % ۲۸,۳۸۸ ۷.۶۶ % ۱۴۷,۵۳۱ ۳۹.۸۱ %
۱۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۳۲۹,۸۰۴ ۹۰.۵۲ % ۵۳۳ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۲,۸۹۲ ۰.۷۹ % ۳۱,۱۲۵ ۸.۵۴ % ۱۴۳,۵۴۶ ۳۹.۴ %
۱۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۳۲۹,۸۴۱ ۹۰.۵۱ % ۵۳۳ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۲,۸۹۲ ۰.۷۹ % ۳۱,۱۷۶ ۸.۵۵ % ۱۴۲,۳۲۳ ۳۹.۰۵ %
۱۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۳۲۹,۸۴۱ ۹۰.۵۱ % ۵۳۲ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۲,۸۹۲ ۰.۷۹ % ۳۱,۱۶۷ ۸.۵۵ % ۱۴۲,۳۲۳ ۳۹.۰۵ %