صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱۲۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۳۲۸,۵۱۹ ۹۰.۵ % ۵۳۲ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۲,۸۹۲ ۰.۸ % ۳۱,۰۷۹ ۸.۵۶ % ۱۴۱,۷۵۳ ۳۹.۰۵ %
۱۲۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۳۲۷,۹۳۵ ۹۰.۵ % ۵۳۲ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۲,۸۹۲ ۰.۸ % ۳۱,۰۱۳ ۸.۵۶ % ۱۴۲,۰۱۰ ۳۹.۱۹ %
۱۲۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۳۲۷,۹۳۵ ۹۰.۵ % ۵۳۲ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۲,۸۹۲ ۰.۸ % ۳۱,۰۰۴ ۸.۵۶ % ۱۴۲,۰۱۰ ۳۹.۱۹ %
۱۲۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۳۲۷,۹۳۵ ۹۰.۵ % ۵۳۱ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۲,۸۹۲ ۰.۸ % ۳۰,۹۹۴ ۸.۵۵ % ۱۴۲,۰۱۰ ۳۹.۱۹ %
۱۲۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۳۴۳,۳۷۱ ۹۲.۴۷ % ۵۳۱ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۲,۸۷۰ ۰.۷۷ % ۲۴,۵۶۳ ۶.۶۱ % ۱۴۲,۰۹۲ ۳۸.۲۷ %
۱۲۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۳۱۷,۰۷۷ ۸۶.۴۲ % ۵۳۱ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۲,۹۰۳ ۰.۷۹ % ۴۶,۳۹۸ ۱۲.۶۵ % ۱۳۵,۶۹۷ ۳۶.۹۸ %
۱۲۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۳۲۲,۴۳۳ ۸۸.۵۶ % ۵۳۱ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۲,۹۲۸ ۰.۸ % ۳۸,۲۰۲ ۱۰.۴۹ % ۱۴۱,۶۰۵ ۳۸.۸۹ %
۱۲۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۳۲۱,۷۹۲ ۸۹.۴۶ % ۵۳۰ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۲,۹۲۸ ۰.۸۱ % ۳۴,۴۵۶ ۹.۵۸ % ۱۳۹,۹۰۵ ۳۸.۸۹ %
۱۲۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۳۱۴,۱۲۸ ۸۷.۸ % ۵۳۰ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۲,۹۲۸ ۰.۸۲ % ۴۰,۲۰۵ ۱۱.۲۴ % ۱۳۹,۶۹۳ ۳۹.۰۴ %
۱۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۳۱۴,۱۲۸ ۸۷.۸ % ۵۳۰ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۲,۹۲۸ ۰.۸۲ % ۴۰,۱۹۵ ۱۱.۲۳ % ۱۳۹,۶۹۳ ۳۹.۰۴ %