صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۳۵۴۱ ۱۳۸۹/۰۱/۱۰ ۱,۵۰۳ ۲۲.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۰۲۹ ۷۵.۱۶ % ۱۵۹ ۲.۰۶ % ۱,۱۹۶ ۱۷.۸۸ %
۳۵۴۲ ۱۳۸۹/۰۱/۰۹ ۶۷۷ ۱۱.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۰۲۹ ۸۵.۹۷ % ۱۴۳ ۲.۳۴ % ۶۷۷ ۱۱.۵۷ %
۳۵۴۳ ۱۳۸۹/۰۱/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۰۲۹ ۹۷.۳۷ % ۱۳۶ ۲.۶۴ % ۰ ۰ %
۳۵۴۴ ۱۳۸۹/۰۱/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۰۲۹ ۹۷.۳۸ % ۱۳۵ ۲.۶۲ % ۰ ۰ %
۳۵۴۵ ۱۳۸۹/۰۱/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۰۲۹ ۹۷.۴ % ۱۳۴ ۲.۶ % ۰ ۰ %
۳۵۴۶ ۱۳۸۹/۰۱/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۰۲۹ ۹۷.۴۲ % ۱۳۳ ۲.۵۸ % ۰ ۰ %
۳۵۴۷ ۱۳۸۹/۰۱/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۰۲۹ ۹۷.۴۴ % ۱۳۲ ۲.۵۶ % ۰ ۰ %
۳۵۴۸ ۱۳۸۹/۰۱/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۰۲۹ ۹۷.۴۶ % ۱۳۱ ۲.۵۵ % ۰ ۰ %
۳۵۴۹ ۱۳۸۹/۰۱/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۰۲۹ ۹۷.۴۷ % ۱۳۰ ۲.۵۳ % ۰ ۰ %
۳۵۵۰ ۱۳۸۹/۰۱/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۰۲۹ ۹۷.۴۹ % ۱۲۹ ۲.۵۱ % ۰ ۰ %