صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۳۵۵۱ ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۰۲۹ ۹۷.۵۱ % ۱۲۸ ۲.۴۹ % ۰ ۰ %
۳۵۵۲ ۱۳۸۸/۱۲/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۰۲۹ ۹۷.۵۳ % ۱۲۷ ۲.۴۷ % ۰ ۰ %
۳۵۵۳ ۱۳۸۸/۱۲/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۰۲۹ ۹۷.۵۴ % ۱۲۶ ۲.۴۶ % ۰ ۰ %
۳۵۵۴ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۰۲۹ ۹۷.۵۶ % ۱۲۵ ۲.۴۴ % ۰ ۰ %
۳۵۵۵ ۱۳۸۸/۱۲/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۰۲۹ ۹۷.۵۸ % ۱۲۴ ۲.۴۲ % ۰ ۰ %
۳۵۵۶ ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۰۲۹ ۹۷.۶ % ۱۲۳ ۲.۴ % ۰ ۰ %