صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ (۱.۱) (۰.۹۳) (۹۸.۲۱) (۹۶.۶۶)
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (۰.۰۲) (۰.۲۲) (۶.۷۷) (۵۴.۵۷)
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۰.۷۹ ۰.۱۸ ۱,۶۸۷.۴۵ ۹۱.۷۹
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۲.۷۹ ۲.۶۳ ۲,۳۰۹,۶۰۸.۲۲ ۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۰ ۰ (۰.۹۸) ۰
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۰ ۰ (۰.۹۸) ۰
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱ ۰.۸۹ ۳,۶۶۳.۰۱ ۲,۴۵۹.۳۹
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱.۴۳ ۰.۹۹ ۱۷,۶۰۰.۱۹ ۳,۵۲۱.۰۲
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۴.۲۱ ۴.۳۶ ۳۴۱,۱۸۲,۰۱۶.۷۲ ۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۳.۲۶ ۴.۴ ۱۲,۰۵۰,۶۷۹.۲۵ ۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱.۴ ۱.۷ ۱۵,۸۵۸ ۴۶,۱۹۰.۷۷
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۰ ۰ (۰.۸) ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۰ ۰ (۰.۸۱) ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ (۱.۳۵) (۱.۴) (۹۹.۳۱) (۹۹.۴۲)
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ (۲.۴۴) (۱.۹۱) (۹۹.۹۹) (۹۹.۹۱)
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۰ ۰ (۰.۹۲) ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ (۱.۱۹) (۰.۴۱) (۹۸.۷۳) (۷۷.۹۶)
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ (۳.۵۶) (۴.۳۶) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۰ ۰ (۰.۸۹) ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۰ ۰ (۰.۷۶) ۰