صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۲.۵۵ ۲.۸۸ ۹۷۸,۱۱۹.۹۵ ۳,۱۴۹,۸۷۲.۸
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۰ ۰ (۱.۰۲) ۰
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۰ ۰ (۱.۰۳) ۰
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۰.۴۲ (۰.۴۵) ۳۶۲.۰۳ (۸۰.۸۵)
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ (۲.۳) (۲.۰۱) (۹۹.۹۸) (۹۹.۹۴)
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۰.۱۶ ۰.۲۲ ۷۹.۴۲ ۱۲۲.۲۵
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ (۲.۱) (۲.۱۷) (۹۹.۹۶) (۹۹.۹۷)
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۱.۰۹ ۰.۳۶ ۵,۰۷۴.۲ ۲۷۷.۳۵
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۰ ۰ (۱.۰۹) ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۰ ۰ (۱.۱) ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۰.۲۲ ۰.۰۱ ۱۱۹.۱ ۲.۱۵
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱.۷۶ ۰.۴۳ ۵۸,۶۹۷.۴۲ ۳۷۶.۶۵
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۲.۸۳ ۲.۰۳ ۲,۶۰۷,۷۸۸.۶۹ ۱۵۲,۳۵۸.۹۱
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ (۰.۹۳) (۰.۵۵) (۹۶.۷۱) (۸۶.۸۴)
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱.۸۴ ۱.۷۹ ۷۸,۹۲۹.۷۹ ۶۳,۸۴۷.۸۲
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۰ ۰ (۱.۰۶) ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۰ ۰ (۱.۰۶) ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۰.۳۲ ۰.۷۱ ۲۲۵.۵ ۱,۲۰۱.۵۲
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۰.۰۲ ۰.۲۴ ۹.۰۴ ۱۳۶.۴۲
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۲.۰۳ ۰ ۱۵۲,۱۳۱.۴۹ ۰