صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۲.۹۳ ۳.۶۱ ۳,۷۸۷,۶۶۳.۰۸ ۴۱,۷۶۹,۲۲۴.۶۸
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۰ ۰ (۱.۷۲) ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۰ ۰ (۱.۷۲) ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۰ ۰ (۱.۷۲) ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۰ ۰ (۱.۷۳) ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۰.۶۱ ۰.۳۷ ۸۲۰.۹۶ ۲۸۲.۳
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۲.۸۷ ۲.۴۶ ۳,۱۰۸,۹۴۶.۹۱ ۷۲۳,۲۱۹.۹۹
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۲.۸۵ ۲.۱۶ ۲,۸۳۳,۳۰۸.۶۷ ۲۴۳,۷۱۸.۷۲
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۵) ۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۶) ۰
۱۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۲.۸۹ ۲.۴۸ ۳,۲۷۶,۳۳۸.۹۸ ۷۵۷,۰۴۵.۴۴
۱۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۰.۵۸ (۰.۸۳) ۷۳۱.۱۱ (۹۵.۱۵)
۱۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۴) ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۰ ۰ (۱.۷۹) ۰
۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۰ ۰ (۱.۷۱) ۰
۱۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۰ ۰ (۱.۷۱) ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۰ ۰ (۱.۷۱) ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۳.۰۴ ۲.۰۸ ۵,۵۲۷,۵۶۱.۶۲ ۱۸۶,۴۵۶.۵
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ (۱.۱۶) (۰.۷۲) (۹۸.۶) (۹۲.۹)
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱.۹۷ ۲.۳۶ ۱۲۵,۵۶۳.۷۶ ۵۰۰,۳۳۹.۰۷