صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱.۵۹ ۱.۵۱ ۳۲,۰۹۷.۴۸ ۲۳,۵۳۰.۲۵
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۲.۱ ۱.۵۸ ۲۰۰,۲۷۹.۷۱ ۳۰,۴۷۷.۴۸
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۰ ۰ (۰.۹) ۰
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۰ ۰ (۰.۹۱) ۰
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۰.۵۶ ۰.۵۳ ۶۷۱.۹۲ ۵۹۹.۰۱
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ (۰.۰۴) ۰.۱۹ (۱۲.۳۶) ۱۰۲.۴۹
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ (۰.۴) ۰.۴۸ (۷۶.۵۶) ۴۷۰.۷۶
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۰.۸۶ ۱.۳ ۲,۲۱۵.۵۱ ۱۰,۹۶۵.۵۴
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۱.۸۸ ۱.۰۸ ۸۸,۸۴۷.۶۱ ۴,۹۲۴.۳۱
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۰ ۰ (۰.۷۹) ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۰ ۰ (۰.۷۹) ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱.۲۱ ۰.۵۱ ۸,۰۸۱.۹۶ ۵۴۵.۷۳
۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۰.۷۳ ۰.۳۸ ۱,۳۰۷.۸۸ ۲۹۶.۵۴
۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۱.۲۷ ۰.۸۸ ۹,۹۵۱.۹۹ ۲,۳۸۴.۲۵
۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ (۰.۰۴) ۰.۰۵ (۱۲.۰۵) ۱۹.۸۳
۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۰.۲۸ ۰.۲۱ ۱۷۷.۵۷ ۱۱۱.۲۲
۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۰ ۰ (۰.۷۸) ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۰ ۰ (۰.۷۹) ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۰.۴۱ ۰.۱ ۳۴۲.۰۱ ۴۴.۶۸
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۰.۹۶ ۰.۶۵ ۳,۱۴۰.۲۹ ۹۵۷.۵