صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ (۱.۴۸) (۰.۶۴) (۹۹.۵۷) (۹۰.۵۶)
۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۱.۶۲ ۲.۱۸ ۳۵,۱۶۱.۸۱ ۲۶۱,۱۰۸.۵۸
۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲) ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۰ ۰ ۰.۹۲ ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۱) ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱.۱۴ ۱.۹۶ ۶,۲۲۵.۷۸ ۱۲۰,۲۸۱.۸۱
۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۰.۸۵ ۰.۰۹ ۲,۰۷۶.۵۸ ۳۶.۷۳
۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۰.۶۵ (۰.۹) ۹۶۶.۵۳ (۹۶.۳۵)
۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۲.۸۱ ۲.۵۴ ۲.۴۸E+۰۶ ۹۵۴,۲۰۸.۸
۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۳.۵۱ ۳.۰۱ ۲.۹۲E+۰۷ ۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴
۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳) ۰
۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳) ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ (۱.۸۱) (۱.۹) (۹۹.۸۷) (۹۹.۹۱)
۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۱.۲۶ ۰.۳۸ ۹,۳۹۹.۱۸ ۲۹۲.۴۵
۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ (۱.۷۴) (۰.۶۲) (۹۹.۸۳) (۸۹.۸۳)
۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ (۱.۸۴) (۰.۳۵) (۹۹.۸۹) (۷۲.۱۳)
۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۲.۰۶ ۲.۷۲ ۱۶۸,۵۵۱.۷۶ ۱,۸۰۴,۶۵۴.۳
۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۸) ۰
۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۰ ۰ (۱.۳۳) ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ (۱.۴۶) (۰.۷۸) (۹۹.۵۳) (۹۴.۳۶)