صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ۰.۲۲ ۰.۰۲ ۱۲۰.۹۵ ۷.۳۷
۱۸۲ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ (۰.۳۲) (۰.۲۳) (۶۸.۳۹) (۵۷.۳۲)
۱۸۳ ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ۰ ۰ (۱.۱۵) ۰
۱۸۴ ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ۰.۱۸ ۰ ۹۲.۵۸ ۰
۱۸۵ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۰.۳۱ ۰.۶۳ ۲۱۱.۸۴ ۸۹۴.۴
۱۸۶ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ (۱.۰۹) (۰.۷) (۹۸.۱۸) (۹۲.۳۸)
۱۸۷ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۱.۰۱ ۱.۳۶ ۳,۸۶۶.۷ ۱۳,۷۴۵.۰۹
۱۸۸ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱.۰۷ ۱.۳۱ ۴,۷۴۰.۷۳ ۱۱,۳۹۵.۱۷
۱۸۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۰.۳۳ (۰.۱۴) ۲۳۶.۴۷ (۴۰.۷)
۱۹۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ (۰.۰۴) ۰ (۱۳.۲۸) ۰
۱۹۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۰ ۰ (۱.۴۷) ۰
۱۹۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۰.۲۸ ۰.۲۱ ۱۷۶.۶۴ ۱۱۶.۷
۱۹۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ (۳.۱۱) (۲.۷۸) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۹۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ (۰.۶۶) (۰.۱۱) (۹۱.۱۶) (۳۲.۶۵)
۱۹۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۰.۶۶ ۱.۱۹ ۱,۰۰۸.۵۹ ۷,۳۰۱.۴۳
۱۹۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۰.۷ ۰.۳۹ ۱,۱۸۷.۹۶ ۳۱۹.۷۴
۱۹۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۲) ۰
۱۹۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۲) ۰
۱۹۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ (۰.۳۴) ۰.۳۶ (۷۰.۸۲) ۲۷۶.۹۲
۲۰۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ (۰.۵۴) (۰.۲۲) (۸۶.۳) (۵۴.۴۴)