صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۴۱ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۷) ۰
۲۴۲ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۱.۲۱ ۱.۴۲ ۸,۱۱۰.۱۱ ۱۷,۰۴۹.۹۳
۲۴۳ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۱.۲ ۱.۰۴ ۷,۵۷۸.۷۷ ۴,۳۱۷.۳۱
۲۴۴ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ۲.۳۳ ۲.۱۵ ۴۴۷,۰۱۵.۸۹ ۲۳۶,۴۱۸.۸۵
۲۴۵ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱.۹۶ ۱.۵۳ ۱۱۸,۳۱۹.۱۸ ۲۵,۲۴۳.۱۸
۲۴۶ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ (۰.۳۱) (۰.۴۲) (۶۷.۵۲) (۷۸.۷۱)
۲۴۷ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۹) ۰
۲۴۸ ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۹) ۰
۲۴۹ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ۰.۳۴ (۰.۹۶) ۲۴۱.۹۸ (۹۷.۰۱)
۲۵۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ (۰.۰۳) (۰.۴۳) (۹.۴۹) (۷۸.۸۸)
۲۵۱ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ (۱.۰۱) (۰.۰۲) (۹۷.۵۴) (۸.۷۲)
۲۵۲ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۱.۰۸ ۱.۷۳ ۴,۹۸۷.۱۱ ۵۲,۳۶۰.۴۹
۲۵۳ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ (۰.۳۲) ۰.۳۵ (۶۸.۸۳) ۲۵۶.۹۲
۲۵۴ ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۳) ۰
۲۵۵ ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۲) ۰
۲۵۶ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ۰.۷۳ ۱.۱۹ ۱,۳۲۹.۰۸ ۷,۲۹۷.۱۳
۲۵۷ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ (۰.۲۴) ۰.۱۵ (۵۸.۷۷) ۷۴.۰۳
۲۵۸ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ (۰.۱۸) ۰.۲ (۴۷.۹۵) ۱۰۷.۱۲
۲۵۹ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۱.۱۱ ۱.۲۹ ۵,۶۰۷.۷۲ ۱۰,۵۵۳.۶۷
۲۶۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ۰.۳ (۰.۰۴) ۲۰۳.۳۶ (۱۴.۱۹)