صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۴۰۱ ۱۳۸۹/۰۹/۲۳ (۰.۱۶) ۰ (۴۴.۴۴) (۰.۷۹)
۳۴۰۲ ۱۳۸۹/۰۹/۲۲ ۰.۰۱ (۰.۱۶) ۳.۴۲ (۴۳.۶۹)
۳۴۰۳ ۱۳۸۹/۰۹/۲۱ (۰.۰۲) (۰.۰۹) (۶.۴۲) (۲۷.۹۹)
۳۴۰۴ ۱۳۸۹/۰۹/۲۰ ۰.۴ ۰.۴۸ ۳۲۶.۷۱ ۴۸۴.۷۲
۳۴۰۵ ۱۳۸۹/۰۹/۱۹ ۰ ۰ (۱.۳۴) ۰
۳۴۰۶ ۱۳۸۹/۰۹/۱۸ ۰ ۰ (۱.۳۴) ۰
۳۴۰۷ ۱۳۸۹/۰۹/۱۷ ۰.۴۵ ۰.۲۹ ۴۱۶.۲۶ ۱۹۲.۲۶
۳۴۰۸ ۱۳۸۹/۰۹/۱۶ ۰.۶۷ ۰.۱۴ ۱,۰۳۳.۹۲ ۶۵.۹۴
۳۴۰۹ ۱۳۸۹/۰۹/۱۵ (۰.۷۷) (۰.۱۵) (۹۴.۰۴) (۴۲.۰۹)
۳۴۱۰ ۱۳۸۹/۰۹/۱۴ (۰.۶۱) ۰.۱۵ (۸۹.۱۴) ۷۰.۹۸
۳۴۱۱ ۱۳۸۹/۰۹/۱۳ (۰.۰۲) ۰.۰۷ (۸.۳۳) ۲۸.۰۸
۳۴۱۲ ۱۳۸۹/۰۹/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۱) ۰
۳۴۱۳ ۱۳۸۹/۰۹/۱۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۱) ۰
۳۴۱۴ ۱۳۸۹/۰۹/۱۰ ۰.۴۸ ۰.۲۱ ۴۶۵.۸۵ ۱۱۱.۱۸
۳۴۱۵ ۱۳۸۹/۰۹/۰۹ (۰.۲۶) (۰.۲۳) (۶۱.۲۹) (۵۶.۸۹)
۳۴۱۶ ۱۳۸۹/۰۹/۰۸ (۰.۳۵) (۰.۶۵) (۷۱.۸۱) (۹۰.۷۸)
۳۴۱۷ ۱۳۸۹/۰۹/۰۷ (۰.۰۴) (۰.۱۳) (۱۵.۰۷) (۳۶.۸۶)
۳۴۱۸ ۱۳۸۹/۰۹/۰۶ ۰.۵۱ ۱.۱ ۵۴۲.۸۵ ۵,۳۸۷.۷۸
۳۴۱۹ ۱۳۸۹/۰۹/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۳) ۰
۳۴۲۰ ۱۳۸۹/۰۹/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۳) ۰