صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۴۸۱ ۱۳۸۹/۰۲/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶۲) ۰
۳۴۸۲ ۱۳۸۹/۰۲/۱۵ (۰.۹۳) (۰.۶۵) (۹۶.۷) (۹۰.۹۱)
۳۴۸۳ ۱۳۸۹/۰۲/۱۴ (۰.۱۱) ۰.۱۷ (۳۳.۲) ۸۷.۲۴
۳۴۸۴ ۱۳۸۹/۰۲/۱۳ (۰.۲) ۰.۷۹ (۵۲.۳۹) ۱,۶۳۸.۴۵
۳۴۸۵ ۱۳۸۹/۰۲/۱۲ (۰.۲۳) ۰ (۵۶.۵۸) ۰
۳۴۸۶ ۱۳۸۹/۰۲/۱۱ ۰.۴ (۰.۷۸) ۳۲۹.۹۹ (۹۴.۲۳)
۳۴۸۷ ۱۳۸۹/۰۲/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹) ۰
۳۴۸۸ ۱۳۸۹/۰۲/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹) ۰
۳۴۸۹ ۱۳۸۹/۰۲/۰۸ (۰.۱۱) (۰.۹) (۳۲.۴۴) (۹۶.۲۸)
۳۴۹۰ ۱۳۸۹/۰۲/۰۷ ۰.۴ ۰.۰۷ ۳۲۳.۳۸ ۳۰.۸۱
۳۴۹۱ ۱۳۸۹/۰۲/۰۶ ۰.۶۲ ۰.۵۴ ۸۵۶.۷۴ ۶۱۰.۵۳
۳۴۹۲ ۱۳۸۹/۰۲/۰۵ (۰.۰۵) (۰.۱۹) (۱۵.۷۷) (۴۹.۸۵)
۳۴۹۳ ۱۳۸۹/۰۲/۰۴ ۰.۲۵ (۰.۳۵) ۱۴۵.۹۲ (۷۲.۰۸)
۳۴۹۴ ۱۳۸۹/۰۲/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۴.۳۵) ۰
۳۴۹۵ ۱۳۸۹/۰۲/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۴.۳۵) ۰
۳۴۹۶ ۱۳۸۹/۰۲/۰۱ (۱.۴۱) (۰.۴) (۹۹.۴۴) (۷۶.۷)
۳۴۹۷ ۱۳۸۹/۰۱/۳۱ ۰.۵۶ ۰.۳۴ ۶۶۶.۷۹ ۲۳۹.۲۸
۳۴۹۸ ۱۳۸۹/۰۱/۳۰ ۱.۴۴ ۱.۴۶ ۱۸,۳۹۶.۹۴ ۱۹,۶۶۶.۵۲
۳۴۹۹ ۱۳۸۹/۰۱/۲۹ ۰.۴۸ ۰.۸۶ ۴۷۴.۳۷ ۲,۲۰۶.۴۲
۳۵۰۰ ۱۳۸۹/۰۱/۲۸ (۰.۵۸) ۰ (۸۸.۰۸) ۰