صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۴۸۱ ۱۳۸۹/۰۵/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۴.۲۳) ۰
۳۴۸۲ ۱۳۸۹/۰۵/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۴.۲۶) ۰
۳۴۸۳ ۱۳۸۹/۰۵/۲۰ ۱.۲۳ ۰.۹۱ ۸,۶۹۵.۴ ۲,۶۵۴.۹۹
۳۴۸۴ ۱۳۸۹/۰۵/۱۹ ۱.۹۴ ۱.۳ ۱۱۲,۲۲۲.۰۸ ۱۰,۹۰۱.۵۷
۳۴۸۵ ۱۳۸۹/۰۵/۱۸ ۱.۲۴ ۰ ۸,۹۶۸.۱۹ ۰
۳۴۸۶ ۱۳۸۹/۰۵/۱۷ (۰.۰۳) ۰.۱۲ (۱۱.۹۹) ۵۴.۴۹
۳۴۸۷ ۱۳۸۹/۰۵/۱۶ ۴.۳۵ ۱.۷۷ ۵۵۵,۱۹۱,۳۹۸.۶۶ ۵۹,۴۹۸.۳۵
۳۴۸۸ ۱۳۸۹/۰۵/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۴.۰۲) ۰
۳۴۸۹ ۱۳۸۹/۰۵/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۴.۰۲) ۰
۳۴۹۰ ۱۳۸۹/۰۵/۱۳ ۰.۴۶ ۰.۲۲ ۴۲۷.۵۹ ۱۲۴.۹۳
۳۴۹۱ ۱۳۸۹/۰۵/۱۲ (۰.۲۴) ۱.۲۷ (۵۹.۱۳) ۹,۷۷۹.۴۶
۳۴۹۲ ۱۳۸۹/۰۵/۱۱ ۰.۶۹ ۱.۳۱ ۱,۱۴۴.۵۹ ۱۱,۵۱۷.۰۷
۳۴۹۳ ۱۳۸۹/۰۵/۱۰ ۰.۲۱ ۰.۱۹ ۱۱۲.۹۳ ۹۷.۲۱
۳۴۹۴ ۱۳۸۹/۰۵/۰۹ ۰.۲ ۰.۲۹ ۱۰۸.۲۷ ۱۹۱.۷۵
۳۴۹۵ ۱۳۸۹/۰۵/۰۸ (۰.۰۲) ۰ (۵.۳۶) ۰
۳۴۹۶ ۱۳۸۹/۰۵/۰۷ (۰.۰۲) ۰ (۵.۳۶) ۰
۳۴۹۷ ۱۳۸۹/۰۵/۰۶ (۰.۹۲) ۰.۳ (۹۶.۶۳) ۲۰۰.۹۳
۳۴۹۸ ۱۳۸۹/۰۵/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۵.۲۵) ۰
۳۴۹۹ ۱۳۸۹/۰۵/۰۴ ۰.۲۸ ۰.۵۵ ۱۷۳.۱۱ ۶۳۱.۲۶
۳۵۰۰ ۱۳۸۹/۰۵/۰۳ ۰.۸ ۱.۳۳ ۱,۷۶۴.۳۵ ۱۲,۳۱۱.۱