صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۵۴۱ ۱۳۸۹/۰۵/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۵.۲۵) ۰
۳۵۴۲ ۱۳۸۹/۰۵/۰۴ ۰.۲۸ ۰.۵۵ ۱۷۳.۱۱ ۶۳۱.۲۶
۳۵۴۳ ۱۳۸۹/۰۵/۰۳ ۰.۸ ۱.۳۳ ۱,۷۶۴.۳۵ ۱۲,۳۱۱.۱
۳۵۴۴ ۱۳۸۹/۰۵/۰۲ ۰.۸۶ ۰.۶۲ ۲,۱۵۰.۴۵ ۸۴۲.۴۸
۳۵۴۵ ۱۳۸۹/۰۵/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۵.۲۵) ۰
۳۵۴۶ ۱۳۸۹/۰۴/۳۱ (۰.۰۱) ۰ (۵.۲۵) ۰
۳۵۴۷ ۱۳۸۹/۰۴/۳۰ (۰.۶۴) ۰.۷۶ (۹۰.۵۴) ۱,۴۸۷.۰۳
۳۵۴۸ ۱۳۸۹/۰۴/۲۹ ۰.۵۳ ۰ ۵۷۷.۲۲ ۰
۳۵۴۹ ۱۳۸۹/۰۴/۲۸ ۰.۸۳ ۰.۳۷ ۱,۹۶۴.۳۴ ۲۸۱.۳۱
۳۵۵۰ ۱۳۸۹/۰۴/۲۷ ۰.۰۱ ۰.۴۷ ۵.۱۱ ۴۵۲.۹۹
۳۵۵۱ ۱۳۸۹/۰۴/۲۶ ۰.۰۶ ۰.۲۵ ۲۴.۴۶ ۱۴۸.۱۶
۳۵۵۲ ۱۳۸۹/۰۴/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۲) ۰
۳۵۵۳ ۱۳۸۹/۰۴/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۸) ۰
۳۵۵۴ ۱۳۸۹/۰۴/۲۳ ۰.۹۸ ۰.۶۶ ۳,۴۲۷.۲۴ ۱,۰۰۴.۱
۳۵۵۵ ۱۳۸۹/۰۴/۲۲ ۰.۴ ۰ ۳۳۴.۸۳ ۰
۳۵۵۶ ۱۳۸۹/۰۴/۲۱ ۰.۳۲ ۰.۶۶ ۲۲۰.۶۵ ۱,۰۰۰.۰۱
۳۵۵۷ ۱۳۸۹/۰۴/۲۰ ۰.۱۵ ۱.۱۲ ۶۹.۸۷ ۵,۶۹۲.۴
۳۵۵۸ ۱۳۸۹/۰۴/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۴.۴۵) ۰
۳۵۵۹ ۱۳۸۹/۰۴/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۴.۴۵) ۰
۳۵۶۰ ۱۳۸۹/۰۴/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۴.۴۵) ۰