صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۰ ۰ (۰.۶) ۰
۲۲ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ (۰.۶۴) (۰.۷۷) (۹۰.۵۴) (۹۴.۰۷)
۲۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ۰ ۰ (۰.۶۱) ۰
۲۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۰ ۰ (۰.۶۲) ۰
۲۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ (۰.۸۷) (۰.۸۱) (۹۵.۹۵) (۹۴.۹۲)
۲۶ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۲.۴۸ ۲.۰۳ ۷۶۶,۶۶۹.۸۱ ۱۵۴,۶۴۶.۴۹
۲۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۰.۶۷ ۰.۲۶ ۱,۰۴۸.۱۷ ۱۵۷.۴۹
۲۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ (۳.۱) (۲.۶۶) (۱۰۰) (۹۹.۹۹)
۲۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۰ ۰ (۰.۹۳) ۰
۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۰ ۰ (۰.۹۳) ۰
۳۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰ ۰ (۰.۹۴) ۰
۳۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ (۰.۳۶) ۰.۲۱ (۷۲.۹۴) ۱۱۸.۲۱
۳۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ (۳.۴۹) (۳.۴۱) (۱۰۰) (۱۰۰)
۳۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ (۲.۳۴) (۱.۹۴) (۹۹.۹۸) (۹۹.۹۲)
۳۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۰.۴۳ ۱.۲۸ ۳۸۲.۹۴ ۱۰,۳۷۸.۱۱
۳۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۲.۵۵ ۲.۸۸ ۹۷۸,۱۱۹.۹۵ ۳,۱۴۹,۸۷۲.۸
۳۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۰ ۰ (۱.۰۲) ۰
۳۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۰ ۰ (۱.۰۳) ۰
۳۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۰.۴۲ (۰.۴۵) ۳۶۲.۰۳ (۸۰.۸۵)
۴۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ (۲.۳) ۰ (۹۹.۹۸) ۰