صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱.۹۷ ۲.۳۶ ۱۲۵,۵۶۳.۷۶ ۵۰۰,۳۳۹.۰۷
۲۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ (۲.۱۷) (۱.۶۶) (۹۹.۹۷) (۹۹.۷۸)
۲۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ (۲.۷۴) (۳.۳۶) (۱۰۰) (۱۰۰)
۲۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۰ ۰ (۱.۵) ۰
۲۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۰ ۰ (۱.۵) ۰
۲۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۱ ۰.۰۷ ۳,۶۲۴.۴۱ ۲۹.۱۵
۲۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ (۱.۹۹) (۲.۷۲) (۹۹.۹۳) (۱۰۰)
۲۸ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ (۲.۸۹) (۲.۷) (۱۰۰) (۱۰۰)
۲۹ ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ ۰.۱ ۰ ۴۶.۵۲ ۰
۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ (۰.۶۶) (۱.۰۸) (۹۱.۱) (۹۸.۰۸)
۳۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ۰ ۰ (۱.۵۸) ۰
۳۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ۰ ۰ (۱.۵۵) ۰
۳۳ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ۲.۲۲ ۲.۰۱ ۳۰۳,۴۱۴.۱۱ ۱۴۱,۸۳۶.۱۷
۳۴ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ۳.۱۵ ۲.۸۲ ۸,۱۷۳,۲۰۵.۱۱ ۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹
۳۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ۲.۷۴ ۲.۶۷ ۱,۸۹۸,۹۹۲.۷۳ ۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱
۳۶ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۲.۴۵ ۱.۹۳ ۶۷۸,۳۴۱.۲ ۱۰۸,۶۴۵.۲۱
۳۷ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ (۳.۱۳) (۳.۴۵) (۱۰۰) (۱۰۰)
۳۸ ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ ۰ ۰ (۱.۴۴) ۰
۳۹ ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ۰ ۰ (۱.۴۴) ۰
۴۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ۰.۶۹ ۱.۰۳ ۱,۱۴۸.۳۴ ۴,۱۰۳.۵۳