صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۰.۱۵ ۰.۲۴ ۷۴.۸۷ ۱۳۹.۷۳
۴۲ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۱.۴۲ ۱.۱۵ ۱۶,۸۳۲.۹۶ ۶,۴۰۹.۶۱
۴۳ ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۰ ۰ (۰.۸۹) ۰
۴۴ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۰ ۰ (۰.۸۹) ۰
۴۵ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ۰.۰۴ (۰.۰۱) ۱۷.۱۳ (۵.۰۱)
۴۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱.۱۸ ۱.۰۸ ۷,۱۹۰.۰۸ ۵,۰۳۱.۱۴
۴۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۰.۷۲ ۰.۹۷ ۱,۲۹۴.۹۶ ۳,۲۸۵.۹۵
۴۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱.۵۹ ۱.۵۱ ۳۲,۰۹۷.۴۸ ۲۳,۵۳۰.۲۵
۴۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۲.۱ ۱.۵۸ ۲۰۰,۲۷۹.۷۱ ۳۰,۴۷۷.۴۸
۵۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۰ ۰ (۰.۹) ۰
۵۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۰ ۰ (۰.۹۱) ۰
۵۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۰.۵۶ ۰.۵۳ ۶۷۱.۹۲ ۵۹۹.۰۱
۵۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ (۰.۰۴) ۰.۱۹ (۱۲.۳۶) ۱۰۲.۴۹
۵۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ (۰.۴) ۰.۴۸ (۷۶.۵۶) ۴۷۰.۷۶
۵۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۰.۸۶ ۱.۳ ۲,۲۱۵.۵۱ ۱۰,۹۶۵.۵۴
۵۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۱.۸۸ ۱.۰۸ ۸۸,۸۴۷.۶۱ ۴,۹۲۴.۳۱
۵۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۰ ۰ (۰.۷۹) ۰
۵۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۰ ۰ (۰.۷۹) ۰
۵۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱.۲۱ ۰.۵۱ ۸,۰۸۱.۹۶ ۵۴۵.۷۳
۶۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۰.۷۳ ۰.۳۸ ۱,۳۰۷.۸۸ ۲۹۶.۵۴