صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۵) ۰
۴۲ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (۰.۹۸) (۱.۵۳) (۹۷.۲۱) (۹۹.۶۴)
۴۳ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۰.۲۴ ۰.۷ ۱۴۱.۴۶ ۱,۱۶۵.۴۲
۴۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۲.۱ ۲.۷۶ ۱۹۴,۴۸۰.۷۵ ۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵
۴۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ (۱.۸۲) (۱.۹۳) (۹۹.۸۸) (۹۹.۹۲)
۴۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ (۱.۹۴) (۲.۹۷) (۹۹.۹۲) (۱۰۰)
۴۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۰ ۰ (۱.۷۵) ۰
۴۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۰ ۰ (۱.۷۴) ۰
۴۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ (۱.۰۲) (۰.۳۷) (۹۷.۶۲) (۷۴.۱۸)
۵۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ (۱.۷۱) (۲.۵۱) (۹۹.۸۱) (۹۹.۹۹)
۵۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ (۰.۰۴) ۰.۴۳ (۱۴.۷۶) ۳۸۲.۸۵
۵۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۲.۱۴ ۲.۲۶ ۲۲۹,۸۷۷.۸۱ ۳۴۶,۰۸۷.۴۶
۵۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۴.۵۵ ۴.۳۲ ۱.۱۱E+۰۹ ۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱
۵۴ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۷) ۰
۵۵ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۶) ۰
۵۶ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ (۰.۳) (۰.۲۷) (۶۶.۷۶) (۶۲.۷۳)
۵۷ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ (۰.۶۹) ۰.۱۵ (۹۲.۰۲) ۷۲.۶۴
۵۸ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ ۱.۷۲ ۲.۴ ۵۱,۰۶۰.۱۷ ۵۶۵,۴۲۷.۹۲
۵۹ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ ۴.۱ ۴.۲۳ ۲.۳۸E+۰۸ ۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳
۶۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ ۴.۰۲ ۴.۴۸ ۱.۷۶E+۰۸ ۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷