صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ (۱.۸۶) (۱.۲۵) (۹۹.۸۹) (۹۹)
۶۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱.۶۵ ۱.۱۶ ۳۹,۵۲۲.۴۲ ۶,۷۴۳.۷
۶۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ (۰.۶) (۰.۶۸) (۸۸.۹۴) (۹۱.۶۵)
۶۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۲.۰۱ ۱.۵۱ ۱۴۳,۶۶۴.۰۱ ۲۳,۶۶۹.۷
۶۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۰ ۰ (۱.۰۵) ۰
۶۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۰ ۰ (۱.۰۶) ۰
۶۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱.۱۱ ۱.۰۸ ۵,۴۵۷.۵ ۴,۹۰۸.۱۸
۶۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۰ ۰ (۰.۹۸) ۰
۶۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۰ ۰ (۰.۹۹) ۰
۷۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۰.۳۸ ۰.۷۲ ۲۹۸.۶۱ ۱,۲۸۷.۰۵
۷۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱.۴۵ ۱.۵۲ ۱۸,۷۴۶.۲۴ ۲۴,۹۰۵.۳۷
۷۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۰ ۰ (۰.۹۵) ۰
۷۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۰ ۰ (۰.۹۹) ۰
۷۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱.۹۱ ۱.۶۱ ۱۰۰,۴۰۳.۸۷ ۳۴,۲۳۲.۵۱
۷۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۰.۹۷ ۰.۸۹ ۳,۳۲۹.۳۶ ۲,۴۱۱.۴۷
۷۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ (۱.۶۱) (۱.۰۷) (۹۹.۷۳) (۹۸.۰۱)
۷۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۰.۲۹ ۰.۷ ۱۸۴.۸۲ ۱,۱۵۴.۱۸
۷۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۲.۰۳ ۱.۹۶ ۱۵۵,۸۷۵.۱۹ ۱۱۹,۶۰۸.۷۷
۷۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۰ ۰ (۰.۸۹) ۰
۸۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۰ ۰ (۰.۸۹) ۰