صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ ۱.۷۲ ۲.۴ ۵۱,۰۶۰.۱۷ ۵۶۵,۴۲۷.۹۲
۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ ۴.۱ ۴.۲۳ ۲.۳۸E+۰۸ ۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳
۶۳ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ ۴.۰۲ ۴.۴۸ ۱.۷۶E+۰۸ ۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷
۶۴ ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۱) ۰
۶۵ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ۰ ۰ (۱.۴۸) ۰
۶۶ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۲.۹۴ ۳.۸ ۳.۹۶E+۰۶ ۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲
۶۷ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ ۱.۷۴ ۳.۱ ۵۴,۰۵۱.۹ ۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴
۶۸ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ ۳.۶۶ ۲.۸۴ ۵E+۰۷ ۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱
۶۹ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ۲.۳۹ ۳.۷ ۵۴۷,۸۳۸.۲۳ ۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹
۷۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ۳.۶۲ ۳.۷ ۴.۳۷E+۰۷ ۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸
۷۱ ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۸) ۰
۷۲ ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۸) ۰
۷۳ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۲.۸۲ ۲.۱۸ ۲.۵۲E+۰۶ ۲۵۷,۵۵۵.۱۸
۷۴ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ ۱.۷ ۲.۴۲ ۴۷,۵۰۰.۳۳ ۶۱۲,۵۱۰.۷
۷۵ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ۲.۲۸ ۲.۷۵ ۳۷۹,۲۵۹.۰۹ ۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶
۷۶ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ۲.۱۳ ۳.۱۶ ۲۲۰,۸۵۶.۰۲ ۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷
۷۷ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ ۳.۶۷ ۳.۵۸ ۵.۱۳E+۰۷ ۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱
۷۸ ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۲) ۰
۷۹ ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ (۰.۰۱) ۰ (۲) ۰
۸۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ ۲.۷۶ ۳.۰۹ ۲.۰۵E+۰۶ ۶,۷۳۸,۲۶۰.۵