صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ (۰.۱۲) ۰.۰۷ (۳۴.۵۷) ۳۰.۸۱
۸۲ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱.۱۹ ۱.۳۱ ۷,۳۵۲.۳۴ ۱۱,۴۲۳.۸۲
۸۳ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۲.۲۲ ۲.۱ ۳۰۵,۸۲۴.۸۶ ۱۹۴,۹۷۷.۷۹
۸۴ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۰.۱۳ (۰.۲۸) ۵۸.۴۴ (۶۴.۲۹)
۸۵ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۱.۱۵ ۱.۴۵ ۶,۵۰۶.۴۵ ۱۹,۰۳۹.۲۴
۸۶ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۰ ۰ (۰.۷۳) ۰
۸۷ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (۰.۲۷) ۰ (۶۲.۷۹) ۰
۸۸ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۰.۶۴ ۱.۲۱ ۹۴۴.۱۹ ۸,۰۱۳.۲۸
۸۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۰ ۰ (۱.۲۱) ۰
۹۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۰.۹۷ ۰.۷۵ ۳,۲۳۰.۲۸ ۱,۴۱۱.۸۱
۹۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۰.۶۸ (۰.۱۶) ۱,۰۹۸.۹ (۴۳.۹۲)
۹۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۰.۹۱ ۰.۰۱ ۲,۵۹۵.۶۹ ۲.۰۲
۹۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۰ ۰ (۱.۲) ۰
۹۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۰ ۰ (۱.۲) ۰
۹۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱.۷۳ ۱.۶۷ ۵۲,۲۹۷.۲۵ ۴۲,۱۵۳.۱۸
۹۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ (۰.۰۳) ۰.۴۸ (۱۰.۶۳) ۴۶۸.۳۴
۹۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۰ ۰ (۱.۱۷) ۰
۹۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۰.۳۷ ۰.۲۲ ۲۸۵.۱۹ ۱۲۵.۶۴
۹۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۰.۱۸ ۰.۰۶ ۹۰.۵ ۲۲.۷۱
۱۰۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۰ ۰ (۱.۱۵) ۰