صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ۰.۲۸ ۱.۷۸ ۱۷۴.۲۵ ۶۱,۴۴۵.۹۵
۸۲ ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۵) ۰
۸۳ ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۵) ۰
۸۴ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ۱.۸۹ ۲.۳۸ ۹۱,۸۱۳.۸۹ ۵۳۰,۶۶۲.۷۵
۸۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ۲.۱۴ ۲.۴۱ ۲۳۰,۸۱۹.۵۲ ۵۸۸,۱۷۰.۸۲
۸۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ (۰.۴۷) (۰.۷۴) (۸۱.۷۹) (۹۳.۲۸)
۸۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۱.۰۷ ۱.۱۴ ۴,۸۲۳.۶۴ ۶,۲۰۳.۷۲
۸۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۲.۹۶ ۳.۶۱ ۴.۱۶E+۰۶ ۴۱,۷۶۹,۲۲۴.۶۸
۸۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۰ ۰ (۱.۷۳) ۰
۹۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۰ ۰ (۱.۷۴) ۰
۹۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۰ ۰ (۱.۷۴) ۰
۹۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۰ ۰ (۱.۷۴) ۰
۹۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۰.۶۸ ۰.۳۷ ۱,۰۸۱.۷ ۲۸۲.۳
۹۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۲.۹۳ ۲.۴۶ ۳.۷۸E+۰۶ ۷۲۳,۲۱۹.۹۹
۹۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۲.۸۱ ۲.۱۶ ۲.۴۴E+۰۶ ۲۴۳,۷۱۸.۷۲
۹۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۷) ۰
۹۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۷) ۰
۹۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۲.۸۳ ۲.۴۸ ۲.۶۸E+۰۶ ۷۵۷,۰۴۵.۴۴
۹۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۰.۵ (۰.۸۳) ۵۲۶.۶۴ (۹۵.۱۵)
۱۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۵) ۰