صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۲.۸۳ ۲.۴۸ ۲.۶۸E+۰۶ ۷۵۷,۰۴۵.۴۴
۱۰۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۰.۵ (۰.۸۳) ۵۲۶.۶۴ (۹۵.۱۵)
۱۰۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۵) ۰
۱۰۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۰ ۰ (۱.۸) ۰
۱۰۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۰ ۰ (۱.۷۲) ۰
۱۰۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۰ ۰ (۱.۷۲) ۰
۱۰۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۰ ۰ (۱.۷۲) ۰
۱۰۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۳.۰۷ ۲.۰۸ ۶.۳۱E+۰۶ ۱۸۶,۴۵۶.۵
۱۰۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ (۱.۱۱) (۰.۷۲) (۹۸.۳۱) (۹۲.۹)
۱۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱.۹۱ ۲.۳۶ ۹۹,۸۷۴.۰۹ ۵۰۰,۳۳۹.۰۷
۱۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ (۲.۰۸) (۱.۶۶) (۹۹.۹۵) (۹۹.۷۸)
۱۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ (۲.۷۵) (۳.۳۶) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۰ ۰ (۱.۵۱) ۰
۱۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۰ ۰ (۱.۵۱) ۰
۱۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۰.۸۸ ۰.۰۷ ۲,۳۶۲.۹۶ ۲۹.۱۵
۱۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ (۲.۱) (۲.۷۲) (۹۹.۹۶) (۱۰۰)
۱۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ (۳) (۲.۷) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ ۰.۱۱ ۰ ۴۶.۸۷ ۰
۱۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ (۰.۷۳) (۱.۰۸) (۹۳.۱۱) (۹۸.۰۸)
۱۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ۰ ۰ (۱.۶) ۰