صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۰ ۰ (۱.۱۵) ۰
۱۰۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ (۰.۴۵) (۰.۱۴) (۸۰.۸۲) (۳۹.۲۶)
۱۰۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ (۰.۸۲) (۰.۴۶) (۹۵.۰۲) (۸۱.۵۶)
۱۰۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۰.۷۹ ۰.۴۶ ۱,۶۵۲.۲۵ ۴۲۸.۲۸
۱۰۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۱.۲۳ ۰.۴۲ ۸,۷۱۷.۸ ۳۶۶.۸۵
۱۰۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۰.۵۴ ۰ ۶۱۱.۱۱ ۱.۱۸
۱۰۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۰ ۰ (۱.۰۹) ۰
۱۰۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۰ ۰ (۱.۰۹) ۰
۱۰۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۰.۷۳ ۰.۶۱ ۱,۳۳۳.۸ ۸۲۷
۱۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۰.۱۲ ۰.۱۶ ۵۴.۰۶ ۸۰.۷۶
۱۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۰.۳ ۰.۰۶ ۲۰۰.۹۷ ۲۶.۷
۱۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ۰.۲۲ ۰.۰۲ ۱۲۰.۹۵ ۷.۳۷
۱۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ (۰.۳۲) (۰.۲۳) (۶۸.۳۹) (۵۷.۳۲)
۱۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ۰ ۰ (۱.۱۵) ۰
۱۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ۰.۱۸ ۰ ۹۲.۵۸ ۰
۱۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۰.۳۱ ۰.۶۳ ۲۱۱.۸۴ ۸۹۴.۴
۱۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ (۱.۰۹) (۰.۷) (۹۸.۱۸) (۹۲.۳۸)
۱۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۱.۰۱ ۱.۳۶ ۳,۸۶۶.۷ ۱۳,۷۴۵.۰۹
۱۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱.۰۷ ۱.۳۱ ۴,۷۴۰.۷۳ ۱۱,۳۹۵.۱۷
۱۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۰.۳۳ ۰ ۲۳۶.۴۷ ۰