صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰ ۰ (۰.۹۴) ۰
۱۰۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ (۰.۳۶) ۰.۲۱ (۷۲.۹۴) ۱۱۸.۲۱
۱۰۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ (۳.۴۹) (۳.۴۱) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۰۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ (۲.۳۴) (۱.۹۴) (۹۹.۹۸) (۹۹.۹۲)
۱۰۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۰.۴۳ ۱.۲۸ ۳۸۲.۹۴ ۱۰,۳۷۸.۱۱
۱۰۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۲.۵۵ ۲.۸۸ ۹۷۸,۱۱۹.۹۵ ۳,۱۴۹,۸۷۲.۸
۱۰۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۰ ۰ (۱.۰۲) ۰
۱۰۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۰ ۰ (۱.۰۳) ۰
۱۰۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۰.۴۲ (۰.۴۵) ۳۶۲.۰۳ (۸۰.۸۵)
۱۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ (۲.۳) (۲.۰۱) (۹۹.۹۸) (۹۹.۹۴)
۱۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۰.۱۶ ۰.۲۲ ۷۹.۴۲ ۱۲۲.۲۵
۱۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ (۲.۱) (۲.۱۷) (۹۹.۹۶) (۹۹.۹۷)
۱۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۱.۰۹ ۰.۳۶ ۵,۰۷۴.۲ ۲۷۷.۳۵
۱۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۰ ۰ (۱.۰۹) ۰
۱۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۰ ۰ (۱.۱) ۰
۱۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۰.۲۲ ۰.۰۱ ۱۱۹.۱ ۲.۱۵
۱۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱.۷۶ ۰.۴۳ ۵۸,۶۹۷.۴۲ ۳۷۶.۶۵
۱۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۲.۸۳ ۲.۰۳ ۲,۶۰۷,۷۸۸.۶۹ ۱۵۲,۳۵۸.۹۱
۱۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ (۰.۹۳) (۰.۵۵) (۹۶.۷۱) (۸۶.۸۴)
۱۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱.۸۴ ۱.۷۹ ۷۸,۹۲۹.۷۹ ۶۳,۸۴۷.۸۲