صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ (۰.۰۴) ۰ (۱۳.۲۸) ۰
۱۲۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۰ ۰ (۱.۴۷) ۰
۱۲۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۰.۲۸ ۰.۲۱ ۱۷۶.۶۴ ۱۱۶.۷
۱۲۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ (۳.۱۱) (۲.۷۸) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۲۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ (۰.۶۶) (۰.۱۱) (۹۱.۱۶) (۳۲.۶۵)
۱۲۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۰.۶۶ ۱.۱۹ ۱,۰۰۸.۵۹ ۷,۳۰۱.۴۳
۱۲۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۰.۷ ۰.۳۹ ۱,۱۸۷.۹۶ ۳۱۹.۷۴
۱۲۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۲) ۰
۱۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۲) ۰
۱۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ (۰.۳۴) ۰.۳۶ (۷۰.۸۲) ۲۷۶.۹۲
۱۳۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ (۰.۵۴) (۰.۲۲) (۸۶.۳) (۵۴.۴۴)
۱۳۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۱.۷ ۱.۱۴ ۴۶,۴۳۴.۶۵ ۶,۱۲۴.۶۳
۱۳۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۰.۸۶ ۰.۴۱ ۲,۱۸۶.۶۵ ۳۴۲.۱۶
۱۳۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ (۱.۴) (۱.۴۱) (۹۹.۴۲) (۹۹.۴۳)
۱۳۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۵) ۰
۱۳۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۵) ۰
۱۳۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۰.۴۱ ۰.۲۷ ۳۵۲.۱۳ ۱۶۶.۶۸
۱۳۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۱.۳ ۰.۴۷ ۱۰,۸۵۷.۱۱ ۴۴۷.۲
۱۳۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ (۰.۹۶) (۰.۵۷) (۹۷) (۸۷.۴۸)
۱۴۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ (۰.۹۶) ۰ (۹۷.۰۴) ۰