صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۰ ۰ (۱.۰۶) ۰
۱۲۲ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۰.۳۲ ۰.۷۱ ۲۲۵.۵ ۱,۲۰۱.۵۲
۱۲۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۰.۰۲ ۰.۲۴ ۹.۰۴ ۱۳۶.۴۲
۱۲۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۲.۰۳ ۳.۱ ۱۵۲,۱۳۱.۴۹ ۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹
۱۲۵ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱.۱۲ ۱.۴۷ ۵,۶۷۵.۹۹ ۲۰,۸۳۵.۶۹
۱۲۶ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۱.۳۴ ۱.۲۱ ۱۲,۷۱۹.۱۶ ۷,۸۳۱.۵۲
۱۲۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ۰ ۰ (۱.۰۷) ۰
۱۲۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۰ ۰ (۱.۰۷) ۰
۱۲۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ (۳.۰۶) (۲.۶۲) (۱۰۰) (۹۹.۹۹)
۱۳۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ (۱.۸۶) (۱.۲۵) (۹۹.۸۹) (۹۹)
۱۳۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱.۶۵ ۱.۱۶ ۳۹,۵۲۲.۴۲ ۶,۷۴۳.۷
۱۳۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ (۰.۶) (۰.۶۸) (۸۸.۹۴) (۹۱.۶۵)
۱۳۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۲.۰۱ ۱.۵۱ ۱۴۳,۶۶۴.۰۱ ۲۳,۶۶۹.۷
۱۳۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۰ ۰ (۱.۰۵) ۰
۱۳۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۰ ۰ (۱.۰۶) ۰
۱۳۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱.۱۱ ۱.۰۸ ۵,۴۵۷.۵ ۴,۹۰۸.۱۸
۱۳۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۰ ۰ (۰.۹۸) ۰
۱۳۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۰ ۰ (۰.۹۹) ۰
۱۳۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۰.۳۸ ۰.۷۲ ۲۹۸.۶۱ ۱,۲۸۷.۰۵
۱۴۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱.۴۵ ۱.۵۲ ۱۸,۷۴۶.۲۴ ۲۴,۹۰۵.۳۷