صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ۲.۷۱ ۲.۶۷ ۱.۷۶E+۰۶ ۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱
۱۲۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۲.۵۶ ۱.۹۳ ۱.۰۳E+۰۶ ۱۰۸,۶۴۵.۲۱
۱۲۳ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ (۳.۲۲) (۳.۴۵) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۲۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ ۰ ۰ (۱.۴۹) ۰
۱۲۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ۰ ۰ (۱.۴۹) ۰
۱۲۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ۰.۸۲ ۱.۰۳ ۱,۸۷۴.۹۵ ۴,۱۰۳.۵۳
۱۲۷ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۲.۳۵ ۲.۹۳ ۴۸۵,۲۳۵.۰۹ ۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷
۱۲۸ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱.۱۱ ۰.۹۷ ۵,۵۸۷.۹۸ ۳,۲۷۰.۴۱
۱۲۹ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۳.۶۷ ۳.۵۴ ۵.۱۴E+۰۷ ۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳
۱۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۱.۷۶ ۰.۶۵ ۵۸,۶۷۴.۲۲ ۹۶۵.۸۷
۱۳۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۰ ۰ (۱.۲۳) ۰
۱۳۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۰ ۰ (۱.۲۳) ۰
۱۳۳ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱.۲۷ ۱.۴۱ ۱۰,۰۶۸.۱۹ ۱۶,۲۰۵.۳
۱۳۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ (۰.۹۸) (۰.۹۸) (۹۷.۲۷) (۹۷.۲۹)
۱۳۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۰.۵۷ ۰.۸۶ ۷۰۳.۵۴ ۲,۱۷۲.۴۸
۱۳۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱.۹۴ ۲.۳۳ ۱۱۰,۱۸۹.۱۳ ۴۴۶,۷۱۳.۳۹
۱۳۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۰.۵۴ ۰.۶۳ ۶۱۳.۹۳ ۹۰۲.۹
۱۳۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۰ ۰ (۱.۲۷) ۰
۱۳۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۰ ۰ (۱.۲۷) ۰
۱۴۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۳.۰۴ ۲.۶۷ ۵.۵۴E+۰۶ ۱,۴۸۹,۱۴۳.۸۸