صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۰ ۰ (۱.۲۴) ۰
۱۴۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ (۱.۲۲) (۱.۶۴) (۹۸.۸۷) (۹۹.۷۶)
۱۴۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ (۰.۷۸) ۰.۳۹ (۹۴.۲۳) ۳۱۷.۳۹
۱۴۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۰.۱۶ ۱.۵۶ ۷۸.۷۵ ۲۸,۱۵۳.۸۱
۱۴۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۰ ۰ (۱.۲۸) ۰
۱۴۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۰.۰۲ ۰ ۶.۵۹ ۰
۱۴۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۱.۱۷ ۱.۲۹ ۶,۷۷۴.۰۲ ۱۰,۸۰۵.۹۲
۱۴۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱.۱۷ ۰.۳ ۶,۹۹۱.۰۶ ۱۹۸.۶۶
۱۴۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۲.۴۴ ۲.۴۹ ۶۷۰,۴۱۸.۱۲ ۷۹۳,۲۰۷.۵۸
۱۵۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۰.۶۴ ۰.۴۸ ۹۱۲.۵۱ ۴۶۷.۵۷
۱۵۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ (۰.۴۳) (۰.۲۲) (۷۹.۱۶) (۵۵.۸)
۱۵۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ۰ ۰ (۱.۰۸) ۰
۱۵۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۰ ۰ (۱.۰۸) ۰
۱۵۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ۰ ۰ (۱.۰۵) ۰
۱۵۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۲.۴۹ ۱.۵۴ ۷۸۸,۶۰۵.۸۸ ۲۶,۲۰۰.۴
۱۵۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۲.۰۴ ۰.۵۶ ۱۵۸,۱۰۱.۳ ۶۷۶.۵۳
۱۵۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۰.۸۹ ۰.۳۱ ۲,۴۷۴.۸۹ ۲۱۴.۳۶
۱۵۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۱.۲۶ ۱.۴۱ ۹,۶۲۱.۲۸ ۱۶,۳۶۵.۲۴
۱۵۹ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۰ ۰ (۰.۹۹) ۰
۱۶۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۰ ۰ (۰.۹۹) ۰