صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۷) ۰
۱۴۲ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۷) ۰
۱۴۳ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۱.۲۱ ۱.۴۲ ۸,۱۱۰.۱۱ ۱۷,۰۴۹.۹۳
۱۴۴ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۱.۲ ۱.۰۴ ۷,۵۷۸.۷۷ ۴,۳۱۷.۳۱
۱۴۵ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ۲.۳۳ ۲.۱۵ ۴۴۷,۰۱۵.۸۹ ۲۳۶,۴۱۸.۸۵
۱۴۶ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱.۹۶ ۱.۵۳ ۱۱۸,۳۱۹.۱۸ ۲۵,۲۴۳.۱۸
۱۴۷ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ (۰.۳۱) (۰.۴۲) (۶۷.۵۲) (۷۸.۷۱)
۱۴۸ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۹) ۰
۱۴۹ ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۹) ۰
۱۵۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ۰.۳۴ (۰.۹۶) ۲۴۱.۹۸ (۹۷.۰۱)
۱۵۱ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ (۰.۰۳) (۰.۴۳) (۹.۴۹) (۷۸.۸۸)
۱۵۲ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ (۱.۰۱) (۰.۰۲) (۹۷.۵۴) (۸.۷۲)
۱۵۳ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۱.۰۸ ۱.۷۳ ۴,۹۸۷.۱۱ ۵۲,۳۶۰.۴۹
۱۵۴ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ (۰.۳۲) ۰.۳۵ (۶۸.۸۳) ۲۵۶.۹۲
۱۵۵ ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۳) ۰
۱۵۶ ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۲) ۰
۱۵۷ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ۰.۷۳ ۱.۱۹ ۱,۳۲۹.۰۸ ۷,۲۹۷.۱۳
۱۵۸ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ (۰.۲۴) ۰.۱۵ (۵۸.۷۷) ۷۴.۰۳
۱۵۹ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ (۰.۱۸) ۰.۲ (۴۷.۹۵) ۱۰۷.۱۲
۱۶۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۱.۱۱ ۰ ۵,۶۰۷.۷۲ ۰