صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۰ ۰ (۰.۹۵) ۰
۱۴۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۰ ۰ (۰.۹۹) ۰
۱۴۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱.۹۱ ۱.۶۱ ۱۰۰,۴۰۳.۸۷ ۳۴,۲۳۲.۵۱
۱۴۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۰.۹۷ ۰.۸۹ ۳,۳۲۹.۳۶ ۲,۴۱۱.۴۷
۱۴۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ (۱.۶۱) (۱.۰۷) (۹۹.۷۳) (۹۸.۰۱)
۱۴۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۰.۲۹ ۰.۷ ۱۸۴.۸۲ ۱,۱۵۴.۱۸
۱۴۷ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۲.۰۳ ۱.۹۶ ۱۵۵,۸۷۵.۱۹ ۱۱۹,۶۰۸.۷۷
۱۴۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۰ ۰ (۰.۸۹) ۰
۱۴۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۰ ۰ (۰.۸۹) ۰
۱۵۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ (۰.۱۲) ۰.۰۷ (۳۴.۵۷) ۳۰.۸۱
۱۵۱ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱.۱۹ ۱.۳۱ ۷,۳۵۲.۳۴ ۱۱,۴۲۳.۸۲
۱۵۲ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۲.۲۲ ۲.۱ ۳۰۵,۸۲۴.۸۶ ۱۹۴,۹۷۷.۷۹
۱۵۳ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۰.۱۳ (۰.۲۸) ۵۸.۴۴ (۶۴.۲۹)
۱۵۴ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۱.۱۵ ۱.۴۵ ۶,۵۰۶.۴۵ ۱۹,۰۳۹.۲۴
۱۵۵ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۰ ۰ (۰.۷۳) ۰
۱۵۶ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (۰.۲۷) ۰ (۶۲.۷۹) ۰
۱۵۷ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۰.۶۴ ۱.۲۱ ۹۴۴.۱۹ ۸,۰۱۳.۲۸
۱۵۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۰ ۰ (۱.۲۱) ۰
۱۵۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۰.۹۷ ۰.۷۵ ۳,۲۳۰.۲۸ ۱,۴۱۱.۸۱
۱۶۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۰.۶۸ (۰.۱۶) ۱,۰۹۸.۹ (۴۳.۹۲)