صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۰.۹۱ ۰.۰۱ ۲,۵۹۵.۶۹ ۲.۰۲
۱۶۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۰ ۰ (۱.۲) ۰
۱۶۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۰ ۰ (۱.۲) ۰
۱۶۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱.۷۳ ۱.۶۷ ۵۲,۲۹۷.۲۵ ۴۲,۱۵۳.۱۸
۱۶۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ (۰.۰۳) ۰.۴۸ (۱۰.۶۳) ۴۶۸.۳۴
۱۶۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۰ ۰ (۱.۱۷) ۰
۱۶۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۰.۳۷ ۰.۲۲ ۲۸۵.۱۹ ۱۲۵.۶۴
۱۶۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۰.۱۸ ۰.۰۶ ۹۰.۵ ۲۲.۷۱
۱۶۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۰ ۰ (۱.۱۵) ۰
۱۷۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۰ ۰ (۱.۱۵) ۰
۱۷۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ (۰.۴۵) (۰.۱۴) (۸۰.۸۲) (۳۹.۲۶)
۱۷۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ (۰.۸۲) (۰.۴۶) (۹۵.۰۲) (۸۱.۵۶)
۱۷۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۰.۷۹ ۰.۴۶ ۱,۶۵۲.۲۵ ۴۲۸.۲۸
۱۷۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۱.۲۳ ۰.۴۲ ۸,۷۱۷.۸ ۳۶۶.۸۵
۱۷۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۰.۵۴ ۰ ۶۱۱.۱۱ ۱.۱۸
۱۷۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۰ ۰ (۱.۰۹) ۰
۱۷۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۰ ۰ (۱.۰۹) ۰
۱۷۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۰.۷۳ ۰.۶۱ ۱,۳۳۳.۸ ۸۲۷
۱۷۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۰.۱۲ ۰.۱۶ ۵۴.۰۶ ۸۰.۷۶
۱۸۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۰.۳ ۰.۰۶ ۲۰۰.۹۷ ۲۶.۷