صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۱.۲۶ ۱.۴۱ ۹,۶۲۱.۲۸ ۱۶,۳۶۵.۲۴
۱۶۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۰ ۰ (۰.۹۹) ۰
۱۶۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۰ ۰ (۰.۹۹) ۰
۱۶۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۰.۹۷ ۱.۲۸ ۳,۳۱۶.۷۳ ۱۰,۳۳۱.۲۸
۱۶۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ (۱.۱) (۰.۹۳) (۹۸.۲۱) (۹۶.۶۶)
۱۶۶ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (۰.۰۲) (۰.۲۲) (۶.۷۷) (۵۴.۵۷)
۱۶۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۰.۷۹ ۰.۱۸ ۱,۶۸۷.۴۵ ۹۱.۷۹
۱۶۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۲.۷۹ ۲.۶۳ ۲.۳۱E+۰۶ ۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵
۱۶۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۰ ۰ (۰.۹۸) ۰
۱۷۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۰ ۰ (۰.۹۸) ۰
۱۷۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱ ۰.۸۹ ۳,۶۶۳.۰۱ ۲,۴۵۹.۳۹
۱۷۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱.۴۳ ۰.۹۹ ۱۷,۶۰۰.۱۹ ۳,۵۲۱.۰۲
۱۷۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۴.۲۱ ۴.۳۶ ۳.۴۱E+۰۸ ۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵
۱۷۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۳.۲۶ ۴.۴ ۱.۲۱E+۰۷ ۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳
۱۷۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱.۴ ۱.۷ ۱۵,۸۵۸ ۴۶,۱۹۰.۷۷
۱۷۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۰ ۰ (۰.۸) ۰
۱۷۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۰ ۰ (۰.۸۱) ۰
۱۷۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ (۱.۳۵) (۱.۴) (۹۹.۳۱) (۹۹.۴۲)
۱۷۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ (۲.۴۴) (۱.۹۱) (۹۹.۹۹) (۹۹.۹۱)
۱۸۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۰ ۰ (۰.۹۲) ۰