صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
دارندگان واحدهای ممتاز


رديف نام تعداد
1 کارگزاری صبا تامین 900
2 سرمایه گذاری صبا تامین 100